НОВАЦІЇ 2019 РОКУ В  РОБОТІ   ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1.     Податковий кодекс України, розділ IV « Податок на доходи фізичних осіб» :

 

Стаття 169  Перерахунок податку та податкові соціальні пільги :

 

               Платник податку має право на податкову соціальну пільгу, якщо його місячний дохід у вигляді заробітної плати не перевищує 2690 грн. ( 1921 грн. х 1,4), округлено до 10  (відповідно до  пункту 4.1 та затвердженого прожиткового мінімуму на працездатну особу станом на 01.01.2019р. 1921грн.);

 

Податкова соціальна пільга у 2019 році складає :

 

- відповідно до  п.169.1.1   - 960,50 грн. (прожитк. мін. на працезд. особу 1921 грн. х 50 %);

- відповідно до п. 169.1.2    - 960,50 грн. (на кожного з 2-х дітей і більше до 18 років)

- відповідно до п. 169.1.3    - 1440,75 грн. ( 960,50 грн. х 150 %);

- відповідно до п. 169.1.4   - 1921 грн. ( 960,50 грн  х 200 %)

 

     -  Податкова соціальна пільга відповідно підпункту 169.3.1  ( одинокій матері або одинокому батьку (опікуну, піклувальнику); особі, що утримує дитину- інваліда; вдові (вдівцю) особі, яка має двоє і більше дітей віком до 18 років)  надається на кожну дитину віком до 18 роківВідповідно до п.169.4.1 податкова соціальна пільга надається особі, яка має двоє і більше дітей віком до 18 років на кожну дитину віком до 18 років, якщо її заробітна плата не перевищує  2690 грн. помножено на кількість дітей. Відповідно до п.169.3.1 , якщо платник податку має право на податкову соціальну пільгу з декількох підстав, то застосовується одна найбільшого розміру. Дві податкові соціальні пільги надаються тільки особі, яка має двоє і більше дітей віком до 18 років (на кожну дитину віком до 18 років) і додатково має ще дитину –інваліда (на кожну таку дитину віком до 18 років). Щоб скористатися податковою соціальною пільгою необхідно обрати одне місце отримання доходу і подати до бухгалтерії заяву ( станом на 01.01.2019р  форма не встановлена) довільної форми з посиланням на статтю Податкового кодексу України, відповідно до якої надається пільга та документи, що підтверджують

статус пільговика.

 

Стаття 165 пункт.1.47.:

 

            Не включається до загального оподатковуваного доходу платника податку (не оподатковується) сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати), що здійснюється за рішенням  професійної  спілки, її об”єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми  у розмірі 2690 грн у 2019 р. ( 1921 грн х 1,4 = 2689,40 грн та округлено до 10 )

 

Стаття 165 пункт 1.22. :

   - не підлягає оподаткуванню матеріальна допомога на поховання , яка надається профспілковою організацією, у будь-якому розмірі. (при обов’язковій наявності копії свідоцтва про смерть)

 

 

 

 

Стаття 165 пункт 1.38. :

       - не підлягає оподаткуванню вартість орденів, медалей, знаківкубків, дипломів, грамот, квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів.

 

   Стаття 165 пункт 165.1.39. :

 

        - не оподатковуються подарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань) у частині, що не перевищує  (1043,25 грн. у 2019р.) 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

ДОВІДКА . У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України у 2019р. , якщо подарунок має вартість більшу за 1043,25 грн, то :

                                - його частина у розмірі 1043,25 грн не оподатковується ;

                                - його частина, яка перевищує 1043,25 грн. оподатковується на

                                  загальних підставах.

         Непорозуміння викликав Лист Державної фіскальної служби від 02.09.2016 р. № 19029/6/99-99-13-02-03-15, в якому зазначається, що «вартість турів вихідного дня та літнього відпочинку, що організовуються та оплачуються за рахунок коштів професійної спілки для членів профспілки та членів їх сімей без придбання путівок, включається до їх загального місячного (річного) оподаткованого доходу як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах».

          Відповідно до підпункту 14.1.47, пункту 14.1, статті 14  ПКУ «додаткове благо» – «кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий доході не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими  договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розподілу ІV цього Кодексу)».

До прикладу:

а) Культурно-масовий захід – маршрут вихідного дня для членів Профспілки.

          Приймається рішення про проведення заходу, вказується приблизна кількість учасників та затверджується на засіданні профкому кошторис витрат заходу. При цьому при оформленні  документів  та замовленні  транспорту не вказуються поіменно учасники заходу.

           В цьому випадку маршрут вихідного  дня для членів Профспілки не оподатковується, оскільки відсутня персоніфікація.

б) Культурно-масовий захід – маршрут вихідного дня для членів Профспілки.

Приймається рішення про проведення заходу, вказується конкретна кількість учасників заходу, розраховується  витрати на одну особу з зазначенням прізвищ учасників та затверджується на засіданні профкому кошторис витрат заходу. При цьому, при оформлені документів та замовленні транспорту  вказуються поіменно учасники заходу, сплачується вартість транспорту за договором за кожну особу.

           В цьому випадку маршрут вихідного дня для членів Профспілки оподатковується, оскільки витрати на його проведення персоніфікуються, а учасники заходу мають додаткове благо. В 1-ДФ показують під кодом «126» – додаткове благо.

          Проведення вечорів відпочинку, святкування свят, відвідування  кінотеатрів, концертів, театрів, (якщо надається загальний квіток), оплата транспорту при проведенні маршруту вихідного дня (без персоніфікації), передплата газет і журналів, проведення дитячих ранків не оподатковується.

Стаття 165 пункт 165.1.35 :

 

          - не оподатковується вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою до якої зараховуються профспілкові внески платника податку-члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

    Стаття 167 «Ставки податку»:

1.          У  2019 р. ставка податку на доходи фізичних осіб становить :

   -  18 % з суми доходів.         

      2.   Опосередкована вартість святкового вечора, організованого для усіх членів профспілки (культурно-масова робота), визначена як усереднена вартість, не може слугувати показником для визначення доходу конкретного члена профспілки, тобто не оподатковується.

      3.    З  01.04.2015р. затверджено нову Форму № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (Наказ Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015р.), яка подається за квартал, починаючи з 2 кварталу 2015р. Документ чинний станом на 01.01.2019р.

 

Кодування ознак доходів, які відображаються в Формі № 1-ДФ

(найбільш поширені у звітності профкомів ): 

Код ознаки доходу

 

Назва доходу

101

Дохід у вигляді заробітної плати

126

Дохід ,отриманий як додаткове благо

 

127

Інші доходи ( не членам зазначеної профспілки, або суми перевищення 2690 грн )  (Оподатковуються)

146

Матеріальна допомога на поховання

 

 

156

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення, лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому профспілкою або ФСС з ТВП

 

157

 

Дохід, виплачений самозайнятій особі ( СПД-ФО на єдиному податку)

 

 

 

159

 

Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів

 

 

160

 

Вартість дарунків (новорічних подарунків,а також призів переможцям та Призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 1043,25 грн. ( у 2019 р.)

 

 

 

 

 

 

167

 

Профспілками своїм членам за рішенням професійної спілки не більше 2690 грн на рік у 2019 році. (Не оподатковуються)

 

Якщо виплати не членам зазначеної профспілки ,або перевищують 2690 грн,

 то вони оподатковуються і їхня ознака доходу буде    127.

169

Сума допомоги , що виплачена не членам профспілки.

 

 

  1. 2.    Закон України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік » 

   №  2629 - VIІІ від 23.11.2018р. (опубліковано в газеті «Голос України» за 15.12.2018р № 241-242 ).

               

  Стаття 7 .   Установити у 2019р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі : 

                                                   з 1 січня 2019 р. – 1853 грн,

                                                   з 1 липня 2019 р – 1936 грн;

                                                   з 1 грудня 2019 р.- 2027 грн.,

а для  основних соціальних і демографічних груп населення:

 

       для дітей віком до 6 років : з 01.01.2019р.- 1626 грн;

                                                   з 01.07.2019р – 1699грн.                                                            

                                                   з 01.12.2019р.- 1779 грн.

 

      для дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.2019р.- 2027 грн; 

                                                 з 01.07.2019р – 2118 грн;                                                                

                                                 з 01.12.2019р.- 2218 грн.

      для працездатних осіб:

                                            з 01.01.2019р.- 1921 грн

                                                  з 01.07.2019р – 2007 грн;                   

                                            з 01.12.2019р.- 2102 грн.

 

       для осіб, які втратили працездатність :

                                                  з 01.01.2019р.- 1497 грн;

                                            з 01.07.2019р.- 1564 грн.

                                            з 01.12.2019р. – 1638 грн.

                                                                 

 Стаття 8.  Установити  у 2019 році  мінімальну заробітну плату:

 

  - у місячному розмірі :   -  з 1 січня 2019р. - 4173 грн

  - у погодинному розмірі : -  з 1 січня 2019р. – 25,13 грн.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                         

3.   Єдиний соціальний внесок до Державної фіскальної служби України. 

      З 1 січня 2011 р. вступив в дію Закон України № 2464-VI від 08.07.2010р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов*язкове державне соціальне страхування». Цей  Закон поширюється на всі підприємства і організації ( в тому числі профспілкові організації) , які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору, тобто виплачують працівникам профкому заробітну плату (доплату).

       З 1 січня 2016 р.  єдиний соціальний внесок (ЄСВ)  перераховується на один рахунок ДФСУ загальною сумою (рахунок для перерахування ЄСВ можна знайти на сайті ДФС України у м.Києві відповідно до району реєстрації профспілкової організації).

 

      Єдиний соціальний внесок нараховується і утримується із заробітної плати працівників профкомів у таких розмірах ( станом на 1 січня 2019р.):

    ( процент внеску встановлюється щорічно в Законі про Держбюджет)

 

База нарахування ЄСВ

 

Нарахування, %

Заробітна плата (доплата) працівникам профкому

 

 22  %

Допомога по тимчасовій непрацездатності

 

22 %

Виплата за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ)

 

22 %

Зарплата інваліда-працівника профкому

 

  8,41 %

Допомога по тимчасовій непрацездатності  інваліда

 

  8,41 %

      

       Утримання ЄСВ із заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності працівника,  виплати за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ) законодавством не передбачені.

 

  Довідково  : 

    Установлено, що у 2019 році :

       - максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (ЄСВ) - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць ( фонд оплати праці), на яку нараховується єдиний внесок, дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленого законом

       з 01.01.2019р.- 62595 грн;

      - мінімальна величина бази нарахування ЄСВ  - 4173 грн.

 

  1. 4.    У  2019 році  встановлено максимальний розмір добових

 ( у розрахунку за кожен календарний день відрядження)  відповідно до пункту 170.9.1 Податкового кодексу України  ( крім бюджетних організацій) :

 

4.1.    Для відряджень по Україні  ( 0,1 місячної мінзарплати на 1 січня 2019р) – 417,30 грн. ( 4173 грн х 0,1)

 

      4.2.  Для відряджень за кордон ( обчислення гривневого еквівалента має базуватися на курсі НБУ окремо за кожен день відрядження)   – 80 євро на день.

 

 

                5.   Сплата  військового збору  з 1 січня 2019р.

 

             Починаючи з 3 серпня 2014 року відповідно до норм Закону України від 31.07.2014р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (із змінами і доповненнями, внесеними  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71- VIII від 28.12.2014р) встановлено ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР терміном до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України.

            Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу.

            Тобто, військовий збір утримується з усіх доходів фізичних осіб, з яких утримується податок з доходів фізичних осіб. (із заробітної плати, матеріальної допомоги, премії та інших виплат).

 

 Ставка збору становить 1,5 % від об’єкта оподаткування (заробітної плати, матеріальної допомоги, премії та інших виплат).

 

  ПРИКЛАД   № 1     ( з 01.01.2019р. )  :

 Нараховано заробітну плату ( або доплату голові ПК) за 01.2019р.   – 4173 грн.

  Військовий збір :     4173 грн х 1,5 % = 62,60 грн

 

  ПРИКЛАД № 2  ( для усіх виплат, з яких утримується податок з доходів         

                              фізичних осіб (ПДФО))  :

  Профком вирішив виплатити премію, яка оподатковується,у розмірі 1300 грн.

 Застосовується коефіцієнт з метою визначення суми премії, яка буде відображена в рішенні профкому – 1,242236   :

   1300 грн х1,242236 = 1614,90 грн – сума в рішенні профкому (нарахована)

  Військовий збір :     1614,90 грн х 1,5 % = 24,22 грн

Також утримується ПДФО : 1614,90 грн х 18 % = 290,68 грн.

Сума премії до виплати :  1614,90 – 24,22 – 290,68 = 1300 грн.

 

       Військовий збір сплачується у ті ж терміни, що і податок на доходи фізичних осіб. Тобто під час отримання коштів в банку по чеку.

 

Рахунки для перерахування Військового збору ( код бюджетної класифікації 11011000).

    

Призначення платежу заповнюється таким чином:   (ПРИКЛАД) 

       *; 101; код ЄДРПОУ; Військовий збір із зарплати за 01.2019р.; ; ;

 

 

             6.   Виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності,

санаторно-курортному лікування.

 

       (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.14р. № 77-VIII.) 

  1. 1.     Путівки на санаторно-курортне лікування та придбання дитячих новорічних подарунків уже не фігурують серед видів соцстрахівського матзабезпечення. Проте залишилася оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
  2. 2.     По-новому обраховується страховий стаж для виплати лікарняних !

                       За , страховими випадками, що настали з  1 січня 2015р. :                 

Страховий стаж працівника

% коригування лікарняних

до 3 років

50 %

від 3 до 5 років

60 %

від 5 до 8 років

70 %

понад  8 років

100 %

                7.  Стосовно звітності профспілкових організацій .

         За платником податку зберігається і обов’язок подавати податковий розрахунок з податку на доходи фізичних осіб (нинішня форма 1-ДФ) у термін, встановлений для податкового кварталу – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

         Федерації профспілок України вдалося відстояти внесення змін до п.46.2 ст.46 ПКУ стосовно звітування професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок лише у разі вимог п.133.4 Кодексу.

          На реалізацію зазначеного Державна фіскальна служба України надала Головним Управлінням ДФС в областях та м. Києві, Офісу великих платників податків інструктивний лист про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2017 році (лист від 08.02.2017 № 299117/99-99-15-02-01-17), про який ФПУ інформувала листом від 10.02.2017 № 05/01-27/189.

           З метою упередження можливих непорозумінь між органами ДФС та профспілковими організаціями, ФПУ звернулася до Державної фіскальної служби України щодо надання роз’яснення стосовно подання профспілками податкової звітності (лист від 11.01.2017 № 05/01-16/17). У відповідь ДФС листом від 15.02.2017   № 3119/6/99-99-15-02-02-15 повідомила про наступне:

  • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок подають звіт про використання доходів (прибутків) лише у разі порушень вимог8 п.133.4 ст.133 Кодексу, тобто у разі використання доходів (прибутків) на фінансування видатків не передбачених їх установчими документами;
  • річна фінансова звітність подається разом із звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Тобто, у разі використання доходів (прибутків) на фінансування видатків, визначених установчими документами організації=, фінансова звітність не подається.
  • Отже, у 2018 році у разі дотримання професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок вимог п.133.4 ст.133 ПКУ звіт про використання доходів (прибутків) та фінансова звітність до контролюючих органів не подається.
  •  

   8.    Відповідно до  підпунктів статті 49  Податкового кодексу України :

        49.3. Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

{Абзац перший пункту 49.3 статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

а)  особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б)  надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

 

          49.4. Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами "а" і "б" пункту 49.3 цієї статті.

Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів.

 

          49.8. Прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

 

         49.9. За умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючим органом.

 

      49.9.1. За наявності на всіх аркушах, з яких складається податкова декларація та, за бажанням платника податків, на її копії, відмітки (штампу) контролюючого органу, яким отримана податкова декларація, із зазначенням дати її отримання, або квитанції про отримання податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку, або поштового повідомлення з відміткою про вручення контролюючому органу, у разі надсилання податкової декларації поштою;

 

         Враховуючи вищезазначене, профспілкові організації не належать до великих та середніх підприємств, а тому мають право подавати податкові декларації до Державної фіскальної служби особисто у паперовій формі. Працівники фіскальної служби не мають права вимагати подачі звітності в електронній формі і на цій підставі відмовляти профорганізації у прийманні звітності в паперовій формі.

 

       Відповідно до пункту 2.1. Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ( затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 435 від 14.04.2015р.) :  

            Звіт до фіскальних органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних органах в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання Звіту в електронній формі він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Звіту, передбачений Законом);

- на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти;

- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п'яти.

особисто (на його вибір) контролюючому органу другий примірник Звіту разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

              Електронна форма звіту, що подається на електронних носіях, повинна бути ідентичною звіту на паперових носіях.

Іменини

no events

Вітаємо з Днем Ангела!

На сайті 99 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідування

415780
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
За весь період
165
127
405
414027
4175
7750
415780

Your IP: 54.167.47.248
Server Time: 2019-05-22 12:04:26