Запропонований проект Закону України «Про працю» категорично не підтримується

Запропоновані положення у законопроекті щодо оплати праці одночасно із скасуванням КЗПП, Закону України «Про оплату праці» призведуть до демонтажу вибудуваної системи оплати праці та порушення Конституції України, зокрема статей 22 (щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів), 24, 43, 48, міжнародних зобов’язань України: Угоди про асоціацію Україна-ЄС, Загальної декларації прав людини 1948 року, Конвенції МОП № 131 тощо.

Визначення розмірів мінімальної заробітної плати (ст. 65 проект) виходячи з фінансових можливостей Державного бюджету та виключення положення, що мінімальна зарплата не може бути нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, продовження практики щодо включення до мінімальної зарплати доплат, надбавок, інших компенсаційних та стимулюючих виплат), запровадження різних підходів до встановлення мінімальних окладів (ст. 67 проекту) – для працівників бюджетної (скасування нижньої межі) та небюджетної сфери (50% від мінімальної зарплати) призведуть до поглиблення дискримінації у сфері оплати праці та поширення зрівнялівки в оплаті праці різної кваліфікації, що генеруватиме подальше зубожіння працівників та їх сімей.

Надання роботодавцю права самостійно визначати норми праці та формувати системи оплати праці (а не у колективному договорі, як це передбачено чинним законодавством) створює передумови для надексплуатації роботодавцем своїх працівників (ст. 67 проекту).

Запропонований механізм встановлення розміру мінімальної заробітної плати (ст. 65 проект) руйнує існуючу систему ведення тристоронніх колективних переговорів з зазначеного питання, передбачену положеннями ратифікованої Україною Конвенції МОП № 131 та Генеральної угоди.

Виключення із об’єктів індексації заробітної плати (підпункт 45 пункту 12 розділу X «Прикінцеві положення» проекту Закону) призведе до втрати гарантії працівників на підтримання їх достатнього життєвого рівня та купівельної спроможності грошових доходів громадян в умовах зростання цін.

 

Департамент з питань бюджету та оплати праці